Vyhledávaní

Statistiky

Na tomto místě publikujeme statistiky vygenerované z naší kolekce soudních rozhodnutí dne 31.1.2016.

Přehled statistik

Kategorie rozhodnutí NS ČR

Kategorie rozhodnutí označuje význam (závažnost) otázky, kterou rozhodnutí řeší. Rozhodnutí kategorie A jsou nejzávaznejší a publikují se ve Sbírce zákonů České republiky. Rozhodnutí kategorie E jsou nejméne závažné. Speciální kategorie EU se týká europské legislativy. Více podrobností o kategoriích naleznete v Nápovědě.

Věci NS ČR

Spisová značka rozhodnutí soudu obsahuje kromě jiných údajů také kód věci, o které se ve spisu rozhoduje. Graf prezentuje nejčastější věci, které soud rozhoduje. Tabulka pak uvádí význam použítých zkratek.

ZkratkaAgenda
Cdodovolání ve věcech občanskoprávních a obchodních (obchodní původně Odo)
Tdodovolání v trestních věcech
Ododovolání ve věcech obchodních (původní značka)
Ndpříslušnost soudů, přikázání věci, vyloučení soudců
Tzstížnosti pro porušení zákona
Tcuvynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení, přezkum rozhodnutí o přípustnosti vydání do ciziny, povolení průvozu územím České republiky
Tvostížnosti do rozhodnutí vrchních soudů o prodloužení vazby
Tdpříslušnost soudů, přikázání věci, vyloučení soudců

Heslo NS ČR

Heslo vymezuje právní otázku, které se rozhodnutí týká. Starší rozhodnutí jsou vybavena hesly jen tehdy, jestliže byla publikována ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. U rozhodnutí vydaných od 1.4.2010 nejsou hesly opatřována rozhodnutí kategorie E. Pro ilustraci uvádíme nejčastější hesla.

Formy rozhodnutí

Ústavní soud ČR publikuje tři formy rozhodnutí: usnesení, stanoviska pléna a usnesení. Graf zobrazuje podíl jednotlivých typů dokumentů v letech 2013 až 2015.

2013
2014
2015

Nejvyšší soud ČR publikoval v letech 2013-2015 následující formy rozhodnutí v tomto množství:

2013
2014
2015

Počet rozhodnutí NS ČR v minulých letech

Spočítali jsme počet rozhodnutí přes jednotlivé měsíce let 2013 - 2015.

2013
2014
2015