Vyhledávaní

2 As 160/2019 - 16 dokument judikatura


U S N E S E N Í


Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců
JUDr. Karla Šimky a Mgr. Gabriely Bašné v právní věci žalobkyně: SF Motors, s. r. o., se sídlem
Nad Petruskou 8a, Praha 2, zastoupená Mgr. Václavem Voříškem, advokátem se sídlem
Ledčická 15, Praha 8, proti žalovanému: Městský úřad Kolín, se sídlem Karlovo náměstí 78,
Kolín, o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem spočívajícím ve vyznačení doložky právní
moci na rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 8. 2017, č. j. MUKOLIN/OD 86602/17-hau, v řízení
o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 14. 5. 2019,
č. j. 48 A 117/2017 – 22,

t a k t o :

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/