Vyhledávaní

9 As 152/2017 - 23 dokument judikatura


U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň
JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: J. H., zast. Mgr.
Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému:
Krajský úřad Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 353/88, Karlovy Vary, proti rozhodnutí
žalovaného ze dne 11. 1. 2016, č. j. 3562/DS/15-3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti
rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 28. 4. 2017, č. j. 30 A 24/2016 - 31,
t a k t o :
I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci s e v r a c í zaplacený soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč
a přeplatek na soudním poplatku ve výši 5 000 Kč, které mu budou vyplaceny z účtu
Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám
jeho zástupce Mgr. Jaroslava Topola, advokáta se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4.
O d ů v o d n ě n í :
[1] Podanou kasační stížností napadl žalobce (dále je „stěžovatel“) shora označený rozsudek
Krajského soudu v Plzni (dále jen „krajský soud“), jímž byla zamítnuta jeho žaloba
proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 1. 2016, č. j. 3562/DS/15-3 .

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/