Vyhledávaní

Nao 38/2018 - 11

Nao 38/2018 - 9

Vyvěšeno dne: 2. 2. 2018
Svěšeno dne: 16. 2. 2018

I

USNESENI

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně jUDr. Miluše Doškové a soudců
jUDr. Karla Šimky a jUDr. Filipa Dienstbiera v právní věci navrhovatele: Tomáš Pecina, bytem
Slezská 1668/56, Praha 2, proti účastníkům: 1) Státní“ volební komise, se sídlem nám. Hrdinů 4,
Praha 4, 2) Ing. Miloš Zeman, 3) Ivana Zemanová, oba bytem Brdičkova 9, Praha 13,
oba adresa pro doručování Kancelář prezidenta republika, Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany,
Praha 1, v řízení o návrhu na neplatnost volby prezidenta republiky, vedeného u Nejvyššího
správního soudu pod sp. zn. Vol 12/ 2018, v řízení o navrhovatelově námitce podjatosti soudců
Nejvyššího správního soudu Tomáše Langáška, josefa Baxy, Radana Malíka, Petra Míkeše, Pavla
Molka a Daniely Zemanová,

takto:

Soudci Nejvyššího správního soudu Tomáš Langášek, Josef Baxa, Radan Malík, Pavel Molek,
Petr Mikeš a Daniela Zemanová n e s 0 u vyloučení z projednávání a rozhodování ve věci
vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. Vol 12/2018.

Odůvodnění:

[1] Navrhovatel v řízení o návrhu na neplatnost volby prezidenta republiky podle
Š 66 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon
o volbě prezidenta republiky), a 90 odst. 5 s. ř. s. vedeném u Nejvyššího správního soudu
pod sp. zn. Vol 12/2018 namítl podjatost vůči všem členům senátu ve věcech volebních,
ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí,
kteří se podíleli na vydání usnesení ze dne 13. prosince 2017, č. Vol 84/2017 ~ 175, s výjimkou
Miloslava Výborného, tedy vůči Tomáši Langáškovi, Josefu Baxovi, Radanu Malíkovi,
Petru Mikešovi, Pavlu Molkovi a Daniele Zemanové, neboť, jak uvedl, jsou sami původcem
zásahu do regulérnosti volby prezidenta a stěží by mohli sami takový zásah nestranně posoudit.
Pouze u Miloslava Výborného je podle navrhovatele situace jiná, „neboť 1mm .fw/dar ,Dinli ”za/milá
darem/07,2% z) linií [ono, jak: argztiizcizlą//č naplňovat/"ť

[2] Dále pouze k Pavlu Molkovi navrhovatel uvedl, že „zz „tý-"je malta zlá/2a pod/kite# míči ombě
izazjr/Jomle/e, par/2612217" ?jiz/50 články ąe dm 3. ledna 2072, flaąľäüě/JO Radě a /Jizědz" aneb 0 dm” pára/22273
podá/mb, z; němž re tento .razí/dm 21134? rzawbomle/ž orli? Izegaíz"wzě (Jjwcąz"l, a vybrána r air/edm? na to, že (Za/fi
pmwrizz" przŽbě/J lmÉlm/arzě kazu); m zájmů/9 jUDr. Pel-"m Kočí/90, Pb. D., 2; ň"ąmz" 0 .správní žaloba" 11 M ěrlreě/Jo
raz/du Z! Pražąe -~ 7722/ nedal ga pravda, /ąe důwdizě prarztízzomzř, že takto ąaložmě nqbřáze/rlw" a amzm z/ .raz/doc?
ÍVI 0/1241 prízlma/y a ”mb/y 12)/ 72227 0/2in 124 jely) mą/.mdopáiiz"ž 0 léto 7201617772" .tiff/zona“

[3] Knámitce se vyjádřili všichni výše uvedení soudci Nejvyššího správního soudu,
přičemž se žádný z nich necítí být podjatý, nebot) k účastníkům ani k věci žádný vztah nikdo
z nich nemá.

Nao 38/2018

[4] jUDr. M0le nadto uvedl, k navrhovateli nemá žádný vztah, nikdy se s ním nesetkal
profesně ani jinak, ve zmiňovaném článku o navrhovateli nepsal (psal pouze o _]UI)r. Petru
Kočím, PhD., dvou poslankyních a Členech rodiny Mašínových), na komentáře navrhovatele
pod tímto článkem nijak nereagoval. uvedeného důvodu se neshledává podjatým z hlediska
objektivního ani z hlediska subjektivního testu nestrannosti.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/