Vyhledávaní

Nad 106/2019 - 22 dokument judikatura

U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců
JUDr. Viktora Kučery a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: Mgr. V. V., proti
žalovanému: 1) Městský soud v Praze, 2) předseda Městského soudu v Praze, oba se sídlem
Spálená 2, Praha, v řízení o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo
donucením žalovaného ad 1) a 2) vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 10 A 87/2019,
o návrhu Městského soudu v Praze na přikázání věci jinému soudu,

t a k t o :

Věc vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 10 A 87/2019 s e p ř i k a z u j e
Krajskému soudu v Praze.

O d ů v o d n ě n í :

I.

[1] Žalobce podal u Městského soudu v Praze žalobu ze dne 20. 5. 2019, kterou se domáhal
ochrany před nezákonným zásahem pokynem nebo donucením (dále jen „zásah“) správního
orgánu podle § 82 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „s. ř. s.“). Konkrétně žalobce specifikoval napadený zásah tak, že:

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/