Vyhledávaní

2 As 376/2018 - 16 dokument judikatura


U S N E S E N Í


Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců
JUDr. Karla Šimky a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: Mgr. M. B., zast.
doc. JUDr. Alexanderem Királym, Ph.D., advokátem se sídlem L. Podéště 1883/5, Ostrava, proti
žalovanému: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem Karmelitská 529/5,
Praha 1, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 1. 2018 o registraci Statutu Vysoké školy
báňské – Technické univerzity Ostrava, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení
Městského soudu v Praze ze dne 24. 10. 2018, č. j. 15 A 43/2018 – 16,

t a k t o :

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/