Vyhledávaní

10 Azs 373/2017 - 33 dokument judikát

U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedkyní senátu Danielou Zemanovou v právní věci
žalobce: O. K., zast. Mgr. Jindřichem Lechovským, advokátem se sídlem Šlejnická 1547/13,
Praha 6, proti žalované: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého
kraje, se sídlem Dr. E. Beneše 584/24, Liberec, proti rozhodnutí žalované ze dne 17. 7. 2017,
čj. KRPL-70163-15/ČJ-2017-180022-SV, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku
Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 29. 11. 2017, čj. 60 A 8/2017-52,

t a k t o :

Řízení s e p ř e r u š u j e .

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/