Vyhledávaní

6 As 55/2019 - 18 dokument judikát

U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců
JUDr. Tomáše Langáška a JUDr. Viktora Kučery v právní věci žalobce: L. K., proti žalované:
Vězeňská služba ČR, věznice Valdice, se sídlem nám. Míru 55, Valdice, o žalobě ze dne
15. 1. 2018 na ochranu před nezákonným zásahem, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti
usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 2. 2019, č. j. 30 A 19/2018 – 76,

t a k t o :

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/