Vyhledávaní

2 Afs 244/2017 - 26 dokument judikatura


U S N E S E N Í


Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců
Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Filipa Dienstbiera v právní věci žalobkyně: A. H., proti žalovanému:
Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze
dne 29. 11. 2016, č. j. 53236/16/5100-31462-707633, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení
Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 2. 6. 2017, č. j. 59 Af 15/2017 -
33,

t a k t o :

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/