Vyhledávaní

1 As 17/2019 - 32 dokument judikatura


U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců
JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Filipa Dienstbiera v právní věci žalobce: nezl. T. F. P., zastoupený
zákonnou zástupkyní PhDr. H. P., proti žalovanému: Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy, se sídlem Karmelitská 529/7, Praha, o žalobě na ochranu proti nečinnosti
správního orgánu k žádosti zákonné zástupkyně žalobce ze dne 15. 9. 2017 o částečné uvolnění
žáka z vyučování předmětu estetická výchova výtvarná, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti
usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 12. 2018, č. j. 3 A 114/2018 - 32,

t a k t o :

I. Žádost o prominutí zmeškání lhůty k doplnění kasační stížnosti s e z a m í t á .

II. Kasační stížnost s e o d m í t á .

III. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/