Vyhledávaní

10 Afs 175/2018 - 50 dokument judikaturaU S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty, soudkyně
Michaely Bejčkové a soudce Zdeňka Kühna v právní věci žalobkyně: Advokátní kancelář
Jansta, Kostka, spol. s. r. o., se sídlem Těšnov 1/1059, Praha 1, zast. JUDr. Janem
Vondráčkem, advokátem se sídlem Zbraslavské náměstí 458, Praha 5, proti
žalovanému: Finanční úřad pro Liberecký kraj, se sídlem 1. máje 97, Liberec, ve věci ochrany
před nezákonným zásahem žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku
Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 15. 5. 2018, čj. 59 A 4/2018-61,

t a k t o :

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/