Vyhledávaní

5 As 164/2018 - 86 dokument judikátU S N E S E N Í
Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců
JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Viktora Kučery v právní věci žalobkyně: Ing. Bc. N. T.,
zastoupena V. T., proti žalovanému: České vysoké učení technické v Praze, se sídlem Zikova
4, Praha 6, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne
25. 4. 2018, č. j. 3 A 105/2017 - 156,

t a k t o :

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/