Vyhledávaní

Nad 289/2018 - 26 dokument judikatura

U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudce Ondřeje
Mrákoty a soudkyně Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: Česká republika – Okresní soud
ve Zlíně, se sídlem Dlouhé díly 351, Zlín – Louky, proti žalovanému: Odvolací finanční
ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 9. 2018,
čj. 41394/18/5000-10470-712343, o návrhu žalobce a žalovaného na přikázání věci vedené
u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 29 Af 126/2018 jinému než místně příslušnému krajskému
soudu,

t a k t o :

Věc vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 29 Af 126/2018 s e p ř i k a z u j e
Krajskému soudu v Ostravě.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/