Vyhledávaní

7 As 524/2018 - 42 dokument judikatura


U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Tomáše Foltase a soudců
Mgr. Davida Hipšra a Mgr. Lenky Krupičkové v právní věci žalobce: Mgr. V. V., proti
žalovanému: Nejvyšší správní soud, se sídlem Moravské nám. 6, Brno, v řízení o kasační
stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 7. 11. 2018, č. j. 31 A 68/2018 -
177,

t a k t o :

I. Žádost žalobce ze dne 21. 1. 2019 o prodloužení zákonné jednoměsíční lhůty
k odstranění vad kasační stížnosti, která mu byla stanovena usnesením Nejvyššího
správního soudu ze dne 18. 12. 2018, č. j. 7 As 524/2018 - 14, s e z a m í t á .

II. Kasační stížnost žalobce s e o d m í t á .

III. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

IV. Žalobci s e v r a c í soudní poplatek ve výši 5 000 Kč, který mu bude vyplacen z účtu
Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

O d ů v o d n ě n í :

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/