Vyhledávaní

5 As 244/2017 - 22 dokument judikátU S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců
JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobce: Praga Progetti
e Investimenti, spol. s r. o., se sídlem Karlova 19, Praha 1, zastoupený Mgr. Tomášem
Ferencem, advokátem se sídlem Nádražní 58/110, Praha 5, proti žalovanému: Ministerstvo
kultury, se sídlem Maltézské náměstí 1, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce
proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 8. 2017, č. j. 10 A 208/2016 – 49,

t a k t o :

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/