Vyhledávaní

2 As 327/2017 - 82
dokument judikát


ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K
J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců
Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: M. K., zastoupena Mgr. Petrem
Miketou, advokátem se sídlem Jaklovecká 1249/18, Ostrava, proti žalovanému: Ministerstvo
práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, Praha 2, proti rozhodnutí
žalovaného ze dne 7. 6. 2017, č. j. MPSV-2017/120462-923, o kasační stížnosti žalobkyně proti
usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 8. 2017, č. j. 18 Ad 30/2017 – 22,

t a k t o :

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 8. 2017, č. j. 18 Ad 30/2017 – 22,
s e ve výroku II. z r u š u j e a věc s e v tomto rozsahu v r a c í Krajskému soudu
v Ostravě k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :

I. Vymezení věci

[1] Předmětem správního řízení bylo odejmutí dávky státní sociální podpory - příspěvek
na bydlení. Žalovaný v záhlaví označeným rozhodnutím (dále jen „napadené rozhodnutí“) zamítl
odvolání proti rozhodnutí Úřadu práce České republiky - krajská pobočka v Ostravě,
jímž byl žalobkyni ode dne 1. 2. 2017 odejmut příspěvek na bydlení, neboť nájemní vztah
zakládající nárok na dávku zanikl ke dni 30. 11. 2016.

[2] Proti napadenému rozhodnutí podala žalobkyně žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě
(dále jen „krajský soud“), kterou spojila se žádostí o osvobození od soudních poplatků
a návrhem na ustanovení zástupce. Krajský soud I. výrokem v záhlaví uvedeného usnesení
(dále jen „napadené usnesení“) přiznal žalobkyni plné osvobození od soudních poplatků
a II. výrokem téhož usnesení zamítl návrh žalobkyně na ustanovení zástupce z řad advokátů.
2 As 327/2017

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/