Vyhledávaní

8 As 219/2018 - 39

8 As 219/2018-39


U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Miloslava Výborného
a soudců JUDr. Milana Podhrázkého a JUDr. Michala Mazance v právní věci žalobkyně:
J. T., zastoupené JUDr. Radkem Bechyně, advokátem se sídlem Legerova 148, Kolín, proti
žalovanému: Krajský úřad Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, proti rozhodnutí
žalovaného ze dne 6. 4. 2017, čj. DSH/3873/17, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti
rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 27. 7. 2018,
čj. 30 A 80/2017-87,

t a k t o :

I. Kasační stížnosti s e p ř i z n á v á odkladný účinek.

II. Žalobkyni s e u k l á d á zaplatit soudní poplatek ve výši 1 000 Kč za podání návrhu
na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto
usnesení.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Podanou kasační stížností se žalobkyně (dále „stěžovatelka“) domáhá zrušení v záhlaví
označeného rozsudku Krajského soudu v Plzni, kterým byla zamítnuta její žaloba proti shora
označenému rozhodnutí žalovaného. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl odvolání stěžovatelky
a potvrdil rozhodnutí Městského úřadu Domažlice (dále „správní orgán I. stupně“) ze dne
15. 12. 2016, čj. MeDO-81194/2016-Václ. Správní orgán I. stupně tímto rozhodnutím zamítl
námitky stěžovatelky proti provedení záznamů bodů v bodovém hodnocení řidiče a tyto záznamy
potvrdil.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/