Vyhledávaní

5 As 21/2019 - 78 dokument judikaturaU S N E S E N Í
Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové
a soudců JUDr. Jakuba Camrdy a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobců: a) J. V., b) A.
V., c) M. V., proti žalovanému: Ministerstvo dopravy, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody
1222/12, Praha 1, v řízení o kasačních stížnostech žalobců a), b) a c) proti usnesení Krajského
soudu v Ostravě ze dne 8. 1. 2019, č. j. 39 A 1/2019 – 32,
t a k t o :
I. Řízení o kasačních stížnostech s e z a s t a v u j e .
II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/