Vyhledávaní

Nad 50/2019 - 42 dokument judikaturaU S N E S E N Í
Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové
a soudců Mgr. Gabriely Bašné a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: M. M., proti
žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o žalobě proti
rozhodnutí žalované ze dne 5. 9. 2018, č. j. X, v řízení o přikázání věci jinému než
místně příslušnému soudu ve věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové
pod sp. zn. 32 Ad 27/2018,

t a k t o :

Návrh žalobce na přikázání věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové
pod sp. zn. 32 Ad 27/2018, Krajskému soudu v Ústí nad Labem s e z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/