Vyhledávaní

8 As 2/2019 - 29

8 As 2/2019-29


U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miloslava Výborného
a soudců JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., a JUDr. Milana Podhrázkého, Ph.D., v právní věci žalobce:
B. V., zast. opatrovníkem JUDr. Ladislavem Koženým, advokátem se sídlem Sladkovského 13,
Kolín, proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5,
proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 1. 2013, sp. zn. SZ 190492/2013/KUSK REG/Bu,
čj. 005258/2014/KUSK, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu
v Praze ze dne 18. 12. 2018, čj. 43 A 20/2018-60,

t a k t o :

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/