Vyhledávaní

6 Afs 341/2018 - 22 dokument judikatura

U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců
JUDr. Tomáše Langáška a JUDr. Ivo Pospíšila v právní věci žalobce: T. M., zastoupeného Mgr.
Miroslavem Krutinou, advokátem, se sídlem Vyšehradská 423/27, Praha 2, proti žalovanému:
Finanční arbitr, se sídlem Legerova 1581/69, Praha 1, o žalobě na ochranu proti nečinnosti
žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze
dne 6. 11. 2018, č. j. 11 A 134/2018 - 36, o návrhu žalovaného na přiznání odkladného účinku
kasační stížnosti,

t a k t o :

Návrh žalovaného na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti proti rozsudku Městského
soudu v Praze ze dne 6. 11. 2018, č. j. 11 A 134/2018 - 36, s e z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

I. Vymezení věci

[1] Žalobou ze dne 4. 6. 2018 se žalobce domáhal ochrany proti nečinnosti žalovaného,
kterou spatřoval v tom, že nerozhodl ve věci vedené pod sp. zn. FA/ZP/614/2017
o jeho návrhu ze dne 8. 6. 2017.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/