Vyhledávaní

10 Afs 71/2018 - 50 dokument judikátU S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty, soudkyně
Michaely Bejčkové a soudce Zdeňka Kühna v právní věci žalobkyně: Veolia Energie ČR, a. s.,
se sídlem 28. října 3337/7, Ostrava, zast. JUDr. Petrem Zákouckým, LL.M., advokátem se sídlem
V Celnici 1034/6, Praha 1, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem
Masarykova 427/31, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 8. 2016, čj. 35349/16/5100-
414543-711335, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu
v Ostravě ze dne 6. 2. 2018, čj. 22 Af 88/2016-30,

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/