Vyhledávaní

1 Azs 251/2018 - 30 dokument judikát


U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců
JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Filipa Dienstbiera v právní věci žalobce: V. H. N., zastoupen
JUDr. Irenou Slavíkovou, advokátkou se sídlem Wenzigova 1871/5, Praha 2, proti žalovanému:
Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného
ze dne 7. 12. 2017, č. j. OAM-657/ZA-ZA11-HA10-2017, v řízení o kasační stížnosti žalobce
proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 28. 5. 2018, č. j. 78 Az 1/2018 - 41,

t a k t o :

I. Kasační stížnost s e o d m í t á pro nepřijatelnost.

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í :

I. Vymezení věci a řízení před krajským soudem

[1] Žalovaný rozhodnutím ze dne 7. 12. 2017, neudělil žalobci mezinárodní ochranu podle
§ 12 až § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. V žádosti o mezinárodní ochranu a v rámci
pohovoru žalobce uváděl, že je bez náboženského přesvědčení, o politiku se nezajímá, není
členem žádného politického hnutí a nikterak se v politice neangažuje. Dále uvedl, že je ženatý
a má jedno nezletilé dítě a druhé se má do měsíce narodit. Žádost o udělení mezinárodní ochrany
podal poté, co mu byla zamítnuta žádost o prodloužení pobytu v České republice. Domnívá se,
že to bylo z důvodu podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody ve výši 4 měsíců
za podvádění u zkoušky z českého jazyka nutné k získání trvalého pobytu. Konkrétní problémy
v zemi původu neměl, ale nelíbí se mu tamní režim. Peníze pro rodinu obstarává manželka
jako osoba samostatně výdělečně činná ve večerce a žalobce jí vypomáhá.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/