Vyhledávaní

2 Azs 351/2018 - 56 dokument judikatura


U S N E S E N Í


Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců
Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: R. M., zastoupený
Mgr. Ladislavem Bártou, advokátem se sídlem Purkyňova 787/6, Ostrava, proti žalovanému:
Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí ze dne 11. 7. 2018,
č. j. OAM-4/LE-LE05-LE26-2018, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského
soudu v Ostravě ze dne 24. 9. 2018, č. j. 61 Az 26/2018 – 34,

t a k t o :

Ustanovenému zástupci žalobce Mgr. Ladislavu Bártovi, advokátovi se sídlem Purkyňova 787/6,
702 00 Ostrava, s e p ř i z n á v á odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů ve výši
6800 Kč, která bude vyplacena do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku z účtu Nejvyššího
správního soudu.

O d ů v o d n ě n í :

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/