Vyhledávaní

3 Afs 185/2019 - 27 dokument judikát

U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců
JUDr. Tomáše Rychlého a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: PESTALL s. r. o.,
se sídlem Tovární 298, Prachovice, zastoupený Mgr. et Mgr. Janem Jungem, advokátem se sídlem
Štěpánská 615/24, Praha 1, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem
Masarykova 427/31, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu
v Hradci Králové – pobočka Pardubice ze dne 4. 4. 2019, č. j. 52 Af 8/2018 – 160,

t a k t o :

I . Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/