Vyhledávaní

9 As 16/2018 - 49 dokument judikátU S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové
a soudců JUDr. Tomáše Rychlého a JUDr. Radana Malíka v právní věci žalobce: A. H., proti
žalovanému: Krajský soud v Brně, se sídlem Rooseveltova 648/16, Brno, proti usnesením
žalovaného ze dne 26. 1. 2017, č. j. 30 A 229/2016 – 35, ze dne 27. 2. 2017, č. j. 31 A 34/2017 –
35, ze dne 6. 3. 2017, č. j. 29 A 53/2017 – 25, ze dne 23. 3. 2017, č. j. 29 A 63/2017 – 38, ze dne
10. 4. 2017, č. j. 29 A 68/2017 – 37, ze dne 30. 3. 2017, č. j. 30 A 1/2017 – 38, ze dne 5. 4. 2017,
č. j. 30 A 55/2017 – 40, ze dne 26. 4. 2017, č. j. 62 A 223/2016 – 35, ze dne 31. 3. 2017,
č. j. 49 Co 86/2017 – 68, a ze dne 10. 5. 2017, č. j. 30 A 95/2017 – 40, v řízení o kasační stížnosti
žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. 12. 2017, č. j. 62 A 93/2017 – 38,

t a k t o :

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/