Vyhledávaní

4 Ads 146/2015 - 87 dokument judikaturaU S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Aleše Roztočila a soudců
JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobkyně: A. I., zast. Mgr. Evou
Kantoříkovou, advokátkou, se sídlem Jaselská 197/14, Brno, proti žalované: Česká správa
sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, proti rozhodnutí žalované ze dne 5. 9.
2014, č. j. X, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne
13. 5. 2015, č. j. 41 Ad 37/2014 – 16,

t a k t o :

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/