Vyhledávaní

9 Afs 365/2017 - 36

9 Afs 365/2017 — 35

ČESKÁ RI cp U BUKA

ROZSUDEK
JMÉN-EM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl V senátu složeném % předsedy JUDr.)aroslava Vlašína a soudců
JUDr. Tomáše Rychlého a Mgr. Radovana .l———lavelce V právní Věci žalobce: Úřad Vlády České
republiky, se sídlem nábřeží l_čdvarda Beneše 128/4, Praha 1, proti žalovanému: Odvolací
finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, vřízení o kasační stížnosti žalobce
proti rozsudku Městského soudu V Praze ze dne 23. 10. 2017, č. j. 5 Af 90/2014 — 49,

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/