Vyhledávaní

2 As 141/2019 - 29 dokument judikatura


U S N E S E N Í


Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců
JUDr. Karla Šimky a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobců: a) I. D., b) L. N., proti žalované:
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, se sídlem
Kounicova 687/24, Brno, o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem žalované, v řízení
o kasačních stížnostech žalobců a) a b) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. 3. 2019,
č. j. 29 A 209/2018 – 50,

t a k t o :

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasačních stížnostech.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/