Vyhledávaní

9 As 195/2019 - 20 dokument judikaturaU S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců
JUDr. Pavla Molka a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobkyně: Rock music s.r.o.,
se sídlem Turnovská 492/2, Praha 8, zast. Mgr. Václavem Voříškem, advokátem se sídlem
Ledčická 649/15, Praha 8, proti žalovanému: Ministerstvo zdravotnictví, se sídlem Palackého
náměstí 375/4, Praha 2, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 10. 2018, č. j. 37249/2018-NH-
30.1-31.8.18, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne
30. 4. 2019, č. j. 17 A 1/2019 - 37,

t a k t o :

I. Řízení se z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků ne m á právo na náhradu nákladů řízení.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/