Vyhledávaní

10 As 49/2019 - 16 dokument judikát

U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty, soudkyně
Michaely Bejčkové a soudce Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: L. K., zast. Mgr. Barborou
Kubinovou, advokátkou se sídlem Milešovská 6, Praha 3, proti žalovanému: Ministerstvo
spravedlnosti, se sídlem Vyšehradská 427/16, Praha 2, proti rozhodnutí žalovaného ze dne
8. 9. 2016, čj. MSP-584/2016-OSV-OSV/4, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení
Krajského soudu v Praze ze dne 25. 1. 2019, čj. 46 A 87/2016-37,

t a k t o :

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/