Vyhledávaní

Na 93/2018 - 10 dokument judikátU S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové
a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Tomáš Rychlého v právní věci žalobce: M. B., proti
žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, Praha 2,
v řízení o podání ze dne 4. 4. 2018 proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 3. 2018, č. j. MPSV-
2018/51601-911, spis. zn. SZ/MPSV-2018/49927-911,
t a k t o :
Věc s e p o s t u p u j e Městskému soudu v Praze jako soudu věcně a místně příslušnému.

O d ů v o d n ě n í :

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/