Vyhledávaní

Nao 290/2018 - 63 dokument judikatura

U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Michaely
Bejčkové a soudce Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobce: F. V., proti žalovanému: Krajský
úřad Zlínského kraje, se sídlem třída Tomáše Bati 21, Zlín, ve věci žaloby proti rozhodnutí
žalovaného ze dne 18. 6. 2018, čj. KUZL-25356/2018, o námitce podjatosti vznesené žalobcem
ve věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 72 A 32/2018

t a k t o :

Soudkyně Krajského soudu v Ostravě JUDr. Martina Radkova, PhD., n e n í v y l o u č e n a
z projednávání a rozhodování věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 72 A 32/2018.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/