Vyhledávaní

8 As 243/2018 - 27

8 As 243/2018-27U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miloslava Výborného
a soudců JUDr. Milana Podhrázkého, Ph.D., a JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., v právní věci žalobce:
J. K., proti žalovanému: generální ředitelství Vězeňské služby, se sídlem Soudní 1672/1a,
Praha 4, o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem, o kasační stížnosti žalobce proti
usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. 8. 2018, čj. 62 A 101/2018-4,

t a k t o :

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .
II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Žalobce podal žalobu na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu, kterou
se domáhal toho, aby soud zakázal žalovanému pokračovat v nezákonném jednání spočívajícím
v jeho přemístění z věznice v Rapoticích do věznice v Ostrově a aby přikázal obnovit stav před
zásahem.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/