Vyhledávaní

10 As 274/2017 - 17 dokument judikátČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K
J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudkyň Michaely
Bejčkové a Daniely Zemanové v právní věci žalobce: J. G., proti žalovanému: Ministerstvo
práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, Praha 2, proti rozhodnutí žalovaného
ze dne 17. 5. 2017, čj. MPSV-2017/105963-912, sp. zn. SZ/MPSV-2017/63913-912, v řízení
o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 18. 8. 2017, čj.
48 Ad 27/2017-17,

t a k t o :

I. Žalobci s e n e u s t a n o v u j e zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

II. Kasační stížnost s e z a m í t á .

III. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

I. Stručné vymezení věci

[1] Žalobce se před krajským soudem domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného uvedeného
v záhlaví a předcházejícího rozhodnutí Úřadu práce ČR – Krajská pobočka v Příbrami,
kontaktní pracoviště Nymburk. Žalobce požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů a přiznání
odkladného účinku žaloby. Krajský soud usnesením ze dne 18. 8. 2017 zamítl jak návrh žalobce
na ustanovení zástupce (výrok I), tak i návrh na přiznání odkladného účinku (výrok II).

[2] Soud ve svém usnesení uvedl, že ustanovení zástupce k ochraně práv představuje
mimořádný institut. Z podání žalobce přitom bylo seznatelné, z jakých důvodů byla žaloba
podána a čeho se žalobce domáhal. Proto soud nepovažoval za naplněnou podmínku nezbytnosti
a zástupce žalobci neustanovil. Soud současně neshledal, že by byly naplněny podmínky
pro přiznání odkladného účinku, neboť výkonem napadeného rozhodnutí
10 As 274/2017

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/