Vyhledávaní

Vol 78/2018 - 63 dokument judikát


U S N E S E N Í


Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského
referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí složeném z předsedy senátu Tomáše
Langáška, soudců Josefa Baxy, Michaely Bejčkové, Radana Malíka, Petra Mikeše, Pavla Molka
a Miloslava Výborného (soudce zpravodaj) v právní věci navrhovatele: politického hnutí
ANO 2011, se sídlem Babická 2329/2, Praha 4, proti odpůrcům: 1) Státní volební komise,
se sídlem nám. Hrdinů 1634/4, Praha 4, 2) Ing. Mgr. Pavel Karpíšek, zast. JUDr. Jaroslavem
Svejkovským, advokátem se sídlem Kamenická 2378/1, Plzeň, a 3) Občanská demokratická
strana, se sídlem Truhlářská 1106/9, Praha 10, ve věci návrhu na neplatnost hlasování
ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky, konaných ve dnech 5. a 6. 10. 2018 a ve dnech
12. a 13. 10. 2018, ve volebním obvodě č. 8 Rokycany,

t a k t o :

I. Návrh na vyslovení neplatnosti hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu České
republiky konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 (první kolo) a ve dnech 12. a 13. října 2018
(druhé kolo) ve volebním obvodu č. 8 – Rokycany s e z a m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :
I. Volební stížnost
[1] Návrhem doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 23. 10. 2018 se navrhovatel
domáhal vyslovení neplatnosti hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky,
konaných ve volebním obvodě č. 8 Rokycany ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo) a ve dnech
12. a 13. října 2018 (II. kolo).
[2] Navrhovatel úvodem poznamenal, že návrh podává ve smyslu § 87 odst. 2 a 3 zákona
č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů (dále jen „volební zákon“) jakožto politické hnutí, jehož přihláška k registraci
ve volebním obvodu byla pro volby do Senátu zaregistrována.
[3] Podle mínění navrhovatele mohlo dojít k zatemnění volebního výsledku; usuzoval
tak na základě výrazných odchylek v počtu odevzdaných platných (resp. neplatných) hlasů
a současně při velmi těsném volebním výsledku prvního kola voleb do Senátu Parlamentu České
republiky ve volebním obvodu č. 8 Rokycany mezi kandidátkou doc. MUDr. Miladou
Emmerovou, CSc., (kandidátkou postupující do druhého kola senátních voleb z druhého místa)
a kandidátkou Lucií Groene, která se umístila na třetím místě. Navrhovatel upozornil na to,
že v prvním kole senátních voleb bylo ve prospěch kandidátky doc. MUDr. Milady Emmerové,
Vol 78/2018

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/