Vyhledávaní

2 As 235/2017 - 26

2 As 235/2017 - 25

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl V senátě složeněm z předsedkyně _le)r. Miluše Doškové a soudců
Mgr. Evy Šonkově a JUDr. Karla Šímky v právní věci žalobce: Jaroslav Kubeša, bytem
"/„ašovská 734, Valašské Meziříčí, zastoupený jUDr. MgA. Michalem Šalomounem, PhD.,
advokátem, se sídlem Bráfova třída 770/52, Třebíč, proti žalovanému: Krajský úřad Zlínského
kraje, se sídlem třída Tomáše Bati 21, Zlín, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 1. 2015,
č. KUZL-43469/ 2014, o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu V Brně
ze dne 11. 5.2017, č.22 A 19/2015 - 49,

takto:
I. Kasační stížnost s e z a m í t á .
II. Zalovaný n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/