Vyhledávaní

Nad 266/2018 - 49 dokument judikát


U S N E S E N Í


Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň
JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobkyně: Flex International s.r.o.,
se sídlem Staročernská 226, Černá za Bory, Pardubice, zast. Moore Stephens, s.r.o., se sídlem
Nádražní 344/23, Praha 5, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem
Masarykova 427/31, Brno, v řízení o žalobě proti rozhodnutí ze dne 19. 2. 2018,
č. j. 3927/18/5100-41458-711539, o nesouhlasu Krajského soudu v Brně s postoupením této věci
Městským soudem v Praze,

t a k t o :

K řízení j e p ř í s l u š n ý Krajský soud v Hradci Králové.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Dne 19. 4. 2018 podala žalobkyně k Městskému soudu v Praze (dále jen „městský soud“)
žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 2. 2018, č. j. 3927/18/5100-41458-711539,
kterým bylo odmítnuto její odvolání a byla potvrzena rozhodnutí Specializovaného
finančního úřadu ze dne 30. 11. 2016, č. j. 310970/16/4000-50712-106270, č. j. 310971/
16/4000-50712-106270, č. j. 310972/16/4000-50712-106270, a ze dne 8. 12. 2016,
č. j. 321136/16/4000-50712-106270.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/