Vyhledávaní

Nao 276/2018 - 22 dokument judikatura

U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců
JUDr. Tomáše Langáška a JUDr. Ivo Pospíšila v právní věci žalobkyně: Ing. J. H., žalovanému:
Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, o žalobě proti
rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 1. 2018, č. j. MHMP 1684515/2017, v řízení o námitce
podjatosti soudců 9. senátu Městského soudu v Praze JUDr. Naděždy Řehákové, JUDr. Ivanky
Havlíkové a Mgr. Martina Lachmanna vznesené žalobkyní ve věci vedené u Městského soudu
v Praze pod sp. zn. 9 A 81/2018,

t a k t o :

Soudci 9. senátu Městského soudu v Praze JUDr. Naděžda Řeháková, JUDr. Ivanka Havlíková
a Mgr. Martin Lachmann n e j s o u vyloučeni z projednávání a rozhodování věci vedené
u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 9 A 81/2018.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) v podání ze dne 4. 6. 2018 uplatnila námitku podjatosti
proti soudcům 9. senátu Městského soudu v Praze JUDr. Naděždě Řehákové, JUDr. Ivance
Havlíkové a Mgr. Martinu Lachmannovi, kteří mají na základě rozvrhu práce projednat
a rozhodnout věc vedenou u tohoto soudu pod sp. zn. 9 A 81/2018.

[2] Námitku podjatosti stěžovatelka odůvodňuje tím, že její věc opětovně napadla do 9. senátu,
který vede jiné řízení ve věci nepřijetí jejího syna do školky, přičemž toto řízení je přerušeno.
Stěžovatelka namítala, že přerušení předchozího řízení je nesprávné, neboť vychází z rozhodnutí
Obvodního soudu pro Prahu 4, které je protiprávní. Dalšími nezákonnostmi je ostatně stiženo
celé řízení před Obvodním soudem pro Prahu 4.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/