Vyhledávaní

Na 34/2019 - 7 dokument judikát

U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Foltase a soudců
Mgr. Lenky Krupičkové a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: Z. P., proti žalovanému:
Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, Praha 2, ve věci
návrhu žalobce na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského
soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 15. 11. 2018, č. j. 60 Ad 4/2018 - 35,

t a k t o :

Žádost žalobce o ustanovení zástupce pro podání kasační stížnosti proti rozsudku Krajského
soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 15. 11. 2018, č. j. 60 Ad 4/2018 - 35,
s e o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 19. 2. 2019 podání žalobce, ve kterém požádal
o ustanovení zástupce z řad advokátů pro podání kasační stížnosti a zastupování žalobce
v následném řízení o kasační stížnosti proti v záhlaví uvedenému rozsudku Krajského soudu
v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci (dále též „krajský soud“).

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/