Vyhledávaní

2 As 380/2018 - 27 dokument judikatura


U S N E S E N Í


Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň
JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: Ing. P. R., proti žalovaným:
1) Ministerstvo spravedlnosti, se sídlem Vyšehradská 16, Praha 2, 2) Nejvyšší soud ČR,
se sídlem Burešova 20, Brno, 3) Městský soud v Praze, se sídlem Spálená 2, Praha 2,
4) Obvodní soud pro Prahu 3, se sídlem Jagellonská 5, Praha 3, o žalobě proti usnesení
Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 10. 2015, č. j. 32 Cdo 3496/2015 – 137, usnesení Městského
soudu v Praze ze dne 23. 3. 2015, č. j. 21 Co 113/2015 - 118 a usnesení Obvodního soudu
pro Prahu 3 ze dne 9. 2. 2015, č. j. 12 C 256/2010 – 108, o kasační stížnosti žalobce proti
usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 9. 2018, č. j. 6 A 15/2016 – 35,

t a k t o :

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) dne 16. 11. 2018 podal kasační stížnost, kterou brojí
proti v záhlaví označenému usnesení Městského soudu v Praze (dále jen „napadené usnesení“).
V kasační stížnosti stěžovatel zároveň požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení
zástupce.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/