Vyhledávaní

2 As 408/2017 - 24 dokument judikát


U S N E S E N Í


Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň
Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Miluše Doškové v právní věci žalobců: a) Krasohledný spolek
Dobeška, o. s., se sídlem Nad Lomem 740/28, Praha 4, b) Mgr. J. R., zastoupený
Mgr. Barborou Paříkovou, advokátkou se sídlem U Dubu 834/68, Praha 4, c) PhDr. O. V.,
CSc., zastoupený Mgr. Barborou Paříkovou, advokátkou se sídlem U Dubu 834/68,
Praha 4, proti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské nám. 2,
Praha 1, za účasti osob zúčastněných na řízení: I) VILADŮM U DUBU s. r. o., se sídlem
Podolská 103/126, Praha 4, II) Ing. M. J. a III) Ing. M. J., IV) PhDr. Ľ. F., zastoupený
JUDr. Ľubomírem Fockem, advokátem se sídlem Náprstkova 276/2, Praha 1, proti rozhodnutí
žalovaného ze dne 10. 10. 2016, č. j. MHMP 1399932/2016,
sp. zn. S-MHMP 1716863/2015/STR, o kasační stížnosti osoby zúčastněné na řízení IV) proti
rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. 9. 2017, č. j. 6 A 251/2016 – 105,

t a k t o :

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/