Vyhledávaní

8 Azs 45/2019 - 33

8 Azs 45/2019-33


U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Miloslava Výborného
a soudců JUDr. Milana Podhrázkého, Ph.D. a JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., v právní
věci žalobkyň: a) Ch. O. S., b) S. O. S., obě zastoupené Organizací pro pomoc uprchlíkům, z. s.,
sídlem Kovářská 939/4, Praha 9, proti žalovanému: Krajské ředitelství policie Ústeckého
kraje, sídlem Masarykova 27, Ústí nad Labem, proti rozhodnutím žalovaného ze dne 30. 12. 2018,
čj. KRPU-196434-62/ČJ-2018-040022-SV-ZZ a čj. KRPU-196428-61/ČJ-2018-040022-SV-ZZ,
o kasační stížnosti žalobkyň proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne
22. 1. 2019, čj. 75 A 1/2019-57,

t a k t o :

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/