Vyhledávaní

2 Azs 305/2018 - 28 dokument judikaturaU S N E S E N Í


Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň
JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobců: a) O. K., b) nezl. O. K., oba
zastoupeni JUDr. Jiřím Burešem, advokátem se sídlem Prvního pluku 621/8a, Praha 8, proti
žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, ve věci žaloby proti
rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 6. 2017, č. j. OAM-21/ZA-ZA04-K10-2015,
v řízení o kasačních stížnostech žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze
ze dne 30. 8. 2018, č. j. 4 Az 65/2017 - 36,

t a k t o :

I. Kasační stížnosti s e o d m í t a j í pro nepřijatelnost.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 30. 8. 2018, č. j. 4 Az 65/2017 - 36,
zamítl žalobu podanou žalobci (dále jen „stěžovatelé“) proti rozhodnutí žalovaného ze dne
15. 6. 2017, č. j. OAM-21/ZA-ZA04-K10-2015, kterým jim nebyla prodloužena doplňková
ochrana podle § 53a odst. 4 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o azylu“).

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/