Vyhledávaní

Vol 83/2018 - 12

.....

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského
referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí složeném z předsedy senátu "l"omáše
Langáška, soudců Josefa Baxy, Michaely Bejčkově, Radana Malíka, Petra Mikeše
(soudce zpravodaj), Pavla Molka a Miloslava Výborného v právní věci navrhovatelky:
JUDr. Martina Hrbatová, bytem ]. Hory 20, Prostějov, proti odpůrcům: 1) Státní volební
komise, se sídlem nám. Hrdinů 1634/ 4, Praha 4, a 2) MUDr. Jitka Chalánková,
bytem Veleslavínská 2879/22, Prostějov, ve věci návrhu na neplatnost hlasování nebo neplatnost
volby kandidáta ve volbách do Senátu Parlamentu, konaných ve dnech 5. a 6. 10. 2018 a ve dnech
12. a 13. 10. 2018, ve volebním obvodě č. 62 Prostějov

takto:
I. Návrh se odmítá.
II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.
Odůvodněnh
[1] Navrhovatelka doručila dne 26. 10. 2018 Nejvyššímu správnímu soudu návrh

na neplatnost hlasování nebo neplatnost volby kandidáta ve volbách do Senátu Parlamentu,
konaných ve dnech 5. a 6. 10. 2018 a ve dnech 12. a 13. 10. 2018, ve volebním obvodě č. 62
Prostějov. Důvod neplatnosti hlasování shledávala vzáměně úředních obálek pro hlasování
ve volbách do zastupitelstev obcí a ve volbách do Senátu v okrsku Slatinky. Návrh byl podán
elektronickou formou bez uznávaného elektronického podpisu. S ohledem na $ 93 odst. 2 zákona
č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“ ,
k němu Nejvyšší správní soud nemohl přihlížet, o čemž byla navrhovatelka vyrozuměna přípisem
ze dne 31. 10. 2018, č. j. Vol 82/2018 — 19.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/