Vyhledávaní

9 As 83/2018 - 12 dokument judikátU S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců
JUDr. Tomáše Rychlého a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobců: a) M. T., b) nezl. M.
T., a c) nezl. I. T., všichni st. přísl. Ukrajina, všichni bytem Blažimská 1784/4, Praha 4, všichni
zast. Mgr. Leonidem Kushnarenkem, advokátem se sídlem Politických vězňů 1272/21, Praha 1,
proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, proti rozhodnutí
žalovaného ze dne 8. 1. 2018, č. j. OAM-612/ZA-ZA12-BE05-2017, v řízení o kasační stížnosti
žalobců proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 3. 2018, č. j. 2 Az 8/2018 - 29,

t a k t o :

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í :

[1] V záhlaví uvedeným rozhodnutím shledal žalovaný žádost žalobců o udělení
mezinárodní ochrany nepřípustnou podle § 10a odst. 1 písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu,
ve znění účinném pro projednávanou věc (dále jen „zákon o azylu“), a proto řízení o udělení
mezinárodní ochrany podle § 25 písm. i) téhož zákona zastavil.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/