Vyhledávaní

2 As 61/2019 - 28 dokument judikát

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K
J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové
a soudců Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: L. D. V., zastoupený
Mgr. Petrem Václavkem, advokátem se sídlem Opletalova 25, Praha 1, proti žalované: Komise
pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4, o
žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 14. 12. 2018, č. j. MV-111785-5/SO-2018, o kasační
stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 6. 2. 2019, č. j. 30 A 6/2019 – 23,

t a k t o :

I. Kasační stížnost s e z a m í t á .

II. Žalobce n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalované s e náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti n e p ř i z n á v á .

O d ů v o d n ě n í :

I. Vymezení věci

[1] Žalobce se žalobou dne 15. 1. 2019 odeslanou i dodanou do datové schránky Krajského
soudu v Plzni (dále jen „krajský soud“) domáhá zrušení rozhodnutí žalované ze dne 14. 12. 2018,
č. j. MV-111785-5/SO-2018 (dále jen „napadené rozhodnutí“) a vrácení věci žalované k dalšímu
řízení. Napadeným rozhodnutím bylo zamítnuto žalobcovo odvolání proti rozhodnutí
Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, kterým byla zamítnuta žádost žalobce
o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/