Vyhledávaní

5 Ads 251/2018 - 39 dokument judikaturaU S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové
a soudců JUDr. Jakuba Camrdy a Mgr. Gabriely Bašné v právní věci žalobce: JUDr. A. K., zast.
advokátem JUDr. Antonínem Křížkem LL.A. se sídlem Centrální 376, Zvole, proti žalované:
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, se sídlem Na Perštýně 6, Praha 1, o
kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 6. 2018, č. j. 14 Ad
13/2017 - 50,

t a k t o :

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/