Vyhledávaní

7 Afs 212/2017 - 24 dokument judikatura


ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K
J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Foltase a soudců
JUDr. Pavla Molka a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: G. B., zastoupen Mgr. Jiřím
Slováčkem, Ph.D., advokátem se sídlem Štěpánská 640/45, Praha 1, proti žalovanému:
Generální ředitelství cel, se sídlem Budějovická 7, Praha 4, v řízení o kasační stížnosti žalobce
proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 30. 5. 2017, č. j. 46 Af 9/2016 - 64,

t a k t o :

I. Kasační stížnost s e z a m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

I.

[1] Celní úřad pro Středočeský kraj (dále jen „celní úřad“) vyměřil žalobci platebním
výměrem ze dne 4. 8. 2015, č. j. 133106/2015-610000-32.2, za zdaňovací období říjen 2014
spotřební daň z tabákových výrobků ve výši 4 783 780 Kč, a to ze 700 000 ks a 1 420 000 ks
neznačených cigaret LM red ve tvrdém balení, a to poté, co dne 24. 10. 2014 provedli pracovníci
Celního úřadu pro hlavní město Prahu spolu s policisty domovní prohlídku v domě D. D.
a dne 25. 10. 2014 prohlídku motorového vozidla registrovaného na majitele J. B., které se údajně
mělo podílet na přepravě humanitární pomoci pro Ukrajinu. Při nich byly zajištěny uvedené dvě
skupiny cigaret s ukrajinskou tabákovou nálepkou, jejichž přepravu organizoval podle zjištění
celního úřadu právě žalobce.

[2] Rozhodnutím ze dne 20. 11. 2015, č. j. 51141-6/2015-900000-304.7, žalovaný změnil
k odvolání žalobce výrok platebního výměru celního úřadu tak, že se spotřební daň vyměřuje
ve stejné výši, ovšem na základě dokazování, nikoli podle pomůcek. Žalovaný připomněl,
že podle zjištění celního úřadu žalobce organizoval pronájem garáže pana D., podílel se
na vykládce cigaret do této garáže i na následné distribuci cigaret nákladním automobilem
registrovaným na J. B., takže se stal plátcem spotřební daně podle § 4 odst. 1 písm. f) zákona
č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Účelová evidence automobilu na J. B., stejně jako nájem
garáže pana D. a fingovaně provedený na jiného cizince, kterému již v roce 2012 skončila
7 Afs 212/2017

platnost pobytu v ČR, měly pouze zastírat, že skutečným majitelem automobilu i nájemcem
garáže byl žalobce, což ostatně potvrzují i policejní odposlechy jeho telefonních hovorů, získané
v rámci trestního stíhání žalobce pro obchodování s nezdaněnými cigaretami. Jeho odpovědnost
za zaplacení spotřební daně je přitom objektivní, tedy nezávislá na případném zavinění.

II.

[3] Proti tomuto rozhodnutí žalovaného podal žalobce žalobu k Městskému soudu v Praze,
v níž uplatnil jednak námitku, že nikdy nebyl držitelem žádných cigaret, neskladoval je
a pracovníkům celního úřadu se dobrovolně přihlásil, aby pomohl při dopadení pachatelů trestné
činnosti; jednak námitku, že spotřební daň byla vyměřena v rozporu se zákonem.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/