Vyhledávaní

7 Afs 212/2017 - 24

7 Afs 212/2017 - 23

ČESKÁ RI CPUBLIKA

ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy jUDr. "l"omáše líoltase a soudců
_]Ul)r. Pavla Molka a Mgr. Davida Hipšra v právní věcí žalobce: Gheorghe Buzu, bytem
Kunštátská 1350, Poděbrady, zastoupen Mgr. jířím Slováčkem, PILD., advokátem se sídlem
Štěpánská 640/45, Praha 1, proti žalovanému: Generální ředitelství eel, se sídlem
Budějovická 7, Praha 4, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/