Vyhledávaní

3 As 119/2017 - 30

3 As 119/2017 — 29

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašina a soudců
Mgr. Radovana I—Iavelce a JUDr. Jiřího Pally v právní věci navrhovatele: Jozef Holáň,
bytem Řadová 770, Buchlovice, zast. Mgr. Miroslavem Burgetem, advokátem
se sídlem nám. T. G. Masaryka 11, Prostějov, proti odpůrci: městys Buchlovice, se sídlem
nám. Svobody 800, Buchlovice, zast. JUDr. Jiřím Hanečkem, advokátem, se sídlem Palackého
náměstí 796, Ivanovice na Hané, o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy — Územního
plánu obce Buchlovice schváleného usnesením zastupitelstva obce Buchlovice ze dne 29. 6. 2006,
č. j. 16/ 3/ 2006, o kasační stížnosti odpůrce proti rozsudku Krajského soudu v Brně
ze dne 5.4.2017, č.j. 67 A 1/2017 — 47.

takto:

Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 5. 4. 2017, č. j. 67 A 1/2017 - 47, s e z t u š u j e
a věc s e v r a c i tomuto soudu k dalšímu řízení.

P 0 u č e n í : Proti tomuto rozsudku n e j 8 o u opravné prostředky přípustné
(S 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 10. dubna 2018
JUDr. Jaroslav Vlašín v. r.
předseda senátu
Vyvěšeno dne: 10. 4. 2018 j; ! --

Svěšeno dne: 24.4.2018 \ * “

Za správnost "ylmmv"cní:
Daniela Schzl 11 0 n ná „ (_

- .
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/